Vật tư ngành điện lạnh HVAC

Chuyên cung cấp sỉ, lẻ vật tư ngành điện lạnh: ống gió & phụ kiện, ống gió mềm, tấm cách nhiệt, tấm superlon, băng keo bạc, silicon, miệng gió (theo yêu cầu kích thước, vật liệu tùy chọn), vật tư - thiết bị điện, vv...vv

I. Ống gió & phụ kiện:

Ống gió sẽ được gia công tùy theo yêu cầu của người sử dụng, vật liệu cũng sẽ được gia công theo yêu cầu:

II. Ống gió mềm: gồm 2 loại: Ống gió mềm không bảo ôn & ống gió mềm có bảo ôn:

1. Ống gió mềm không bảo ôn:

 

2. Ống gió mềm có bảo ôn:

III. Tấm cách nhiệt: